Vragen over isolatie? mail...

In 2015 wordt de isolatie-eis van de gebouwschil verhoogd


Per 1 januari 2015 wordt de isolatie-eis van de gebouwschil verhoogd. De Rc-waarde gaat van 3,5 naar 5,0. Ook de energieprestatiecoëfficienten worden aangescherpt. Energievastgoed.nl zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Per 1 januari 2015 wordt de isolatie-eis van de gebouwschil verhoogd. De Rc-waarde gaat van 3,5 naar 5,0. Ook de energieprestatiecoëfficienten worden aangescherpt. Energievastgoed.nl zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Isolatie-eis

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het Bouwbesluit 2012? De nieuwe isolatienorm wordt gedifferentieerd naar gebouwdelen:

een Rc-waarde voor daken van 6,0 m2K/W
een Rc-waarde voor gevels van 4,5 m2K/W
een Rc-waarde voor begane grond vloeren van 3,5 m2K/W
‘Meeste energiewinst’

De Lente-Akkoord partners (Neprom, NVB Bouw, Bouwend Nederland, Aedes en ministerie van Binnenlandse Zaken) hebben zich sterk gemaakt voor de differentiatie. Dit zou namelijk de meeste energiewinst opleveren. Een te hoge Rc-eis voor gevels werkt contraproductief, aldus de lobbyclub. Ze motiveren het als volgt: “Verhoging van de Rc-waarde van gevels levert momenteel in de praktijk de meeste uitvoeringsproblemen op, vooral bij baksteen buitengevels. De baksteen gevel wordt in 79% van de bouwprojecten toegepast. Verhoging van de Rc naar 5,0 bij baksteen gevels met steenachtig binnenspouwblad leidt vooral bij midden- en hoogbouw tot grote kostenverhogingen, terwijl de energiewinst beperkt is. Een verhoging tot Rc 4,5 blijkt wel kostenefficiënt uit te voeren, door de gebruikelijke bouwdetails ‘op te rekken’.”

Datum: 18-06-'14

Terug naar overzicht